Re-integratie tweede spoor bij langdurig ziekte

Je bent al jaren aan het werk, hebt het prima naar je zin en dan val je opeens onverwachts ziek uit. Een ziekmelding die langer duurt heeft nogal wat consequenties voor Re-integratie Spoor 2. De Wet Poortwachter is van kracht en jouw werkgever heeft in veel gevallen een loondoorbetalingsverplichting van maar liefst 2 jaar. De datum dat je 2 jaar ziek bent noemen we einde wachttijd. In deze periode kun je te maken krijgen met diverse instanties, leidinggevende, een afdeling P&O, een bedrijfsarts, een arbeidsdeskundige, een Arbo dienst, begeleiding Spoor 1 re-integratie en na ongeveer 10 – 12 maanden begeleiding Spoor 2 re-integratie. In de Werkwijzer Wet Poortwachter van het UWV kunt u alle rechten en plichten die u heeft teruglezen. 

Wanneer re-integratie Spoor 2 wordt ingezet kan Worksense Amersfoort jou helpen te focussen op werk buiten je eigen organisatie. Dat is enorm wennen. De meeste medewerkers zijn in deze periode volop bezig met hun herstel en dan moet je ook nog op zoek naar ander werk.

De beperkingen en vooral de mogelijkheden die je nog wél hebt worden door de bedrijfsarts en later veelal ook in het arbeidsdeskundige onderzoek vastgesteld. Deze mogelijkheden én de mogelijkheden, voorkeuren en wensen die je samen met de coach van Worksense zal onderzoeken zijn leidend voor het re-integratietraject. Werkgevers besteden re-integratie Tweede Spoor veelal uit aan een hierin gespecialiseerd bureau zoals Worksense.

Worksense ondersteunt jou in dit proces naar nieuw werk en kijkt naar wat jij nog wèl kunt.

  • Ben je door ziekte of een beperking uitgevallen bij je werkgever en wil je hulp bij het bepalen van nieuwe mogelijkheden op de arbeidsmarkt?
  • Wordt er door jouw werkgever, de Arbodienst of de bedrijfsarts geadviseerd om deel te nemen aan een tweede spoortraject? Worksense biedt hierin professionele hulp en deskundige begeleiding.

 

Hoe ziet het re-integratie tweede spoor traject eruit bij Worksense

Indien je door jouw werkgever bent aangemeld voor een re-integratie Tweede Spoor traject nemen wij contact met je op voor het maken van een eerste intake gesprek. We stellen dan samen een Plan van Aanpak op en bepalen samen wat jij nodig hebt om een nieuwe start op de arbeidsmarkt te kunnen maken. Met het arbeidsdeskundige rapport en de Functie Mogelijkheden Lijst bij de hand gaan we bepalen welke werkzaamheden jij wenselijk vindt en nog wél kunt uitoefenen. Het is daarbij belangrijk dat wij een baan vinden waarmee je minimaal 65% van je laatstverdiende loon verdiend, de zogeheten eigen verdiencapaciteit. De benutbare mogelijkheden zijn door de arbeidsdeskundige vastgesteld en zijn voor ons leidend.

Middels gesprekken, opdrachten en het in kaart brengen van jouw competenties, talenten en kwaliteiten bepalen we samen jouw beroepsfocus. Daarna gaan we aan de slag om de gewenste baan te vinden. In de coaching komen als vanzelfsprekend de manieren van solliciteren, het opstellen van een CV, Resume, netwerken, het schrijven van een motivatiebrief, de elevator pitch en de inzet van social media aan bod. Tevens begeleiden wij jou in het voeren van sollicitatiegesprekken, presentatie en hoe op een juiste manier jouw specifieke situatie te bespreken bij een nieuwe werkgever. 

Binnen de re-integratiebegeleiding Spoor 2 zetten wij veelal een WerkErvaringsPlaats (WEP) in om de nodige ervaring op te doen. Ook middels een meeloop stage of proefplaatsing trachten wij jou naar een geheel nieuwe werkplek te begeleiden. Hiervoor zet Worksense Amersfoort ook graag haar eigen netwerken voor jou in. Neem hier graag contact op voor een vrijblijvende offerte 

“Dat re-integratie spoor 2 zo leuk kan zijn! Een hartelijke, authentieke en enthousiaste vakvrouw, zo zou ik Liesbeth omschrijven. Geïnspireerd ging ik verder op mijn pad!”

Jo-anne van de Bor