Wat kan Worksense voor jouw re-integratie betekenen

Re-integratie begint bij Worksense! Ben je burn-out? Heb je fysieke klachten? Ben je langdurig ziek? Indien je langdurig ziek uitvalt bij je werkgever dan is in Nederland de Wet Verbetering Poortwachter van kracht. Deze wet stelt dat je gedurende twee jaar samen met je werkgever verantwoordelijk bent voor re-integratie. Of je keert terug in eigen werk, ofwel in aangepast werk of op de externe arbeidsmarkt. Je werkgever heeft gedurende deze twee jaar naast een (gedeeltelijke) loondoorbetalingsverplichting een inspanningsverplichting voor jouw re-integratie. Tegelijkertijd zal jij er ook alles aan moeten doen om terug te keren in eigen werk of, indien dit niet mogelijk is, ander passend werk moet accepteren. De beperkingen en vooral de mogelijkheden die je nog wel hebt worden door de bedrijfsarts en later in het arbeidsdeskundig onderzoek vastgesteld. Deze mogelijkheden zijn voor Worksense leidend in het re-integratietraject. Werkgevers besteden re-integratie tweede spoor veelal uit aan een hierin gespecialiseerd bureau zoals Worksense.

Worksense ondersteunt jou en kijkt naar wat jij nog wèl kunt en wenst

 • Ben je door ziekte en/of een beperking uitgevallen en wil je hulp bij het bepalen van nieuwe mogelijkheden op de arbeidsmarkt?
 • Wordt er door de Arbodienst of bedrijfsarts bepaald dat een tweede spoortraject voor jou moet worden ingezet? Worksense biedt hierin professionele en deskundige begeleiding.

Ontwikkeladvies Amersfoort

Hoe ziet een re-integratie tweede spoortraject eruit

 • We starten het traject met een persoonlijke kennismaking. Is er een klik? En vervolgens de vraag of er voldoende vertrouwen, kennis en motivatie is om het traject voor jou als zieke medewerker te laten slagen.
 • Vervolgens wordt er een offerte op maat opgesteld voor de werkgever.
 • Indien er een akkoord is vanuit jouw werkgever voor het volgen van een tweede spoortraject via Worksense dan zal in overleg met jou een Plan van Aanpak worden opgesteld. De coach van Worksense geeft de stappen aan die er gezet worden en die jou ondersteunen in het zoekproces naar ander werk.
 • In overleg kan er een driegesprek met de werkgever worden gearrangeerd, waarin wordt gestreefd naar helderheid en duidelijkheid over het aangeboden traject.

Het opstellen van een Plan van Aanpak

 • Na akkoord op het Plan van Aanpak door werkgever zal er direct worden gestart met het traject.
 • De duur van het traject is afhankelijk van de werkgever. Dit kan 6,  9 of 12 maanden duren. Veelal wordt de duur bepaald aan de hand van de einde wachttijd, dat wil zeggen bij 2 jaar ziekte.
 • Coachingsgesprekken worden eens per twee weken ingepland. Later zal de frequentie afnemen. De coachingsgesprekken zijn persoonlijk en vinden plaats op het kantoor van Worksense Amersfoort, Utrecht of Rotterdam. In het kader van een 2e spoortraject kan er eventueel ook in overleg bij jou thuis worden afgesproken.
 • Er worden met regelmaat rapportage momenten afgesproken. Dit gaat altijd gepaard na goedkeuring van jou.

Na het plan van aanpak zal onderstaand traject van start gaan

 • In je kracht

Je vindt sneller een baan als je tijdens je re-integratie (weer) beschikt over zelfvertrouwen, zelfkennis en een heldere motivatie. We maken een sterkte/zwakte analyse, we zetten in overleg een persoonlijkheidstest in en kijken hoe wij belemmerende overtuigingen kunnen ombuigen naar constructieve gedachten. De coach van Worksense biedt jou handvatten en maakt inzichtelijk hoe jij jouw negatieve gedachten kunt ombuigen naar een voor jou positieve situatie. Ook ben je straks in staat om, hoe moeilijk soms ook, op een neutrale en zelfs positieve manier te praten over jouw situatie bij een nieuwe werkgever.

 • Beroepsoriëntatie

Het is voor mensen vaak lastig om bij uitval gedwongen te kijken naar ander werk. Het is dan prettig om dit samen met jou te doen! Worksense helpt jou de arbeidsmarkt inzichtelijk te maken. Van sommige banen zul je het bestaan niet eens afweten. Wij denken in kansen en mogelijkheden en kijken hierin actief voor jou mee. Welke beroepen en functies zijn realistisch, wenselijk en haalbaar en hoe kun je hierop actie ondernemen. De mogelijkheden van een werkervaringsplaats (WEP), proefplaatsing of detachering worden tevens besproken. Er wordt tijdens het traject een beroepen test ingezet.

 • Personal Branding

Op het moment dat je helder hebt wat je wilt en kunt, gaan we werken aan een helder ‘verhaal’ over wat jij je nieuwe werkgever komt brengen. De coach van Worksense zal je helpen om jouw successen en gevoelens over deze successen te verankeren in jouw Personal Brand. Dit helpt jou om vanuit jouw eigen kracht jezelf bij een werkgever te presenteren. Vanuit deze kracht straal je rust, vertrouwen, zelfbewustheid en zelfverzekerdheid uit. Tevens helpen wij je met het opstellen van een goed resumé en het maken van een goede en prikkelende, korte elevator pitch.

 • Arbeidsmarktverkenning

Met de richting die inmiddels is bepaald zal de arbeidsmarkt in kaart worden gebracht en zullen we gaan onderzoeken welke vacatures er zijn. Welke bedrijven passen, welke cultuur of welke rollen passen jou het beste en waar zijn deze bedrijven of organisaties te vinden. Heb je voldoende kennis van hoe de arbeidsmarkt te benaderen, vind je voldoende vacatures op internet, social media of andere manieren? Mocht je een kijkje willen nemen in de keuken van een organisatie of wil je werkervaring opdoen, dan helpt Worksense jou met het vinden van een werkervaringsplaats (WEP), proefplaatsing of detachering.

Hoe benader je werkgevers

 • Sollicitatie en presentatie

Hoe kun je je het beste op de arbeidsmarkt presenteren? Wat zijn de manieren van solliciteren en hoe kun je je Personal Brand goed inzetten. Uiteraard besteedt de coach van Worksense aandacht aan het opstellen van een goed CV, een goede motivatiebrief en besteed veel aandacht aan het voeren van een goed sollicitatiegesprek. De coach van Worksense zal deze gesprekken oefenen. Worksense zet haar netwerken voor jou in maar zal jou ook stimuleren te gaan netwerken. Met het hebben van een goede elevator pitch zal worden bezien hoe deze constructief in te zetten. Een eventuele videopresentatie en het inzetten van Social Media en LinkedIn zijn onderdelen van het traject.

 • Jobhunting

Samen met jou zullen we actief gaan jobhunten naar banen die gezien jouw mogelijkheden, wensen maar vooral ook benutbare mogelijkheden passend zijn.

De tweede spoortrajecten worden uitgevoerd door ervaren re-integratie tweede spoor coaches. Zij hebben jarenlange ervaring met het uitvoeren van deze trajecten en we zijn je graag van dienst in dit vaak complexe traject.

Meer weten over onze aanpak van re-integratie tweede spoor?

Neem graag contact met ons op indien je meer wilt weten wat Worksense in Amersfoort / Utrecht of Rotterdam voor jou kan betekenen in jouw re-integratie. Wij nemen dan binnen 24 uur contact met je op om de mogelijkheden te bespreken of een vrijblijvend kennismakingsgesprek in te plannen. Neem hier contact met ons op. Telefoon 033-8885064 of 06-81952686.

“Dat re-integratie spoor 2 zo leuk kan zijn! Een hartelijke, authentieke en enthousiaste vakvrouw, zo zou ik Liesbeth omschrijven. Geïnspireerd ging ik verder op mijn pad!”

Jo-anne van de Bor

Maak vrijblijvend kennis met ons

Kennismaken