De term Neuro Linguïstisch Programmeren tegenwoordig beter bekend als NLP, staat voor hoe wij de wereld om ons heen waarnemen en hoe wij daarop vervolgens reageren.

Per seconde komen er miljoenen bits aan data en informatie op ons af. Ons brein filtert deze data door 3 onbewuste processen, namelijk: weglaten, vervormen en generaliseren.

Op basis van onze waarneming en de onbewuste filtering van deze informatie vormen we een interne voorstelling, oftewel een gedachtepatroon. Deze interne voorstelling is opgebouwd uit beelden, geluiden, gevoelens, interne dialoog (woorden die je tegen jezelf zegt), geur en smaak. De interne voorstelling en de fysiologie (onder andere houding en biochemische processen) hebben een belangrijke wisselwerking met elkaar. Hieruit ontstaat de stemming en deze stuurt uiteindelijk het gedrag en het resultaat.

Vanuit dit model heeft ieder mens dus een unieke waarneming (perceptie) van de wereld. De werkelijkheid (het gebied) bestaat uit veel meer informatie dan we bewust waarnemen. Onze interne voorstelling kan onmogelijk de werkelijkheid bevatten.

Voordat de interne voorstelling tot stand komt wordt de informatie vanuit de buitenwereld gefilterd. Op onbewust niveau wordt een keuze gemaakt welke prikkels doordringen tot de interne voostelling en welke niet. We filteren de informatie op basis van ons begrip van tijd en ruimte, materie en energie, ons taalvermogen, onze herinneringen, beslissingen, metaprogramma’s, waarden, overtuigingen en attitudes.

Samen met de coach van Worksense zullen we kijken naar hoe jij de wereld waarneemt en vervolgens filtert. De coach maakt jou bewust van gedachtepatronen en gedrag en laat je ontdekken ‘hoe’ jij de dingen tot nu toe doet en hoe je (indien gewenst) deze kunt veranderen. Hoe reageer jij (communicatie en gedrag) op dat wat je waarneemt en hoe zou je dat effectiever of anders kunnen doen?